เดินดิน กิน เที่ยว : ผิดแผน~ จากเมืองโคนม สู่กรุงเก่า