หนาวนี้ ... ที่เกาหลีใต้ @ ปูซาน # 2 - กินปู ที่ Gijang Market